پاورپوینت D-PANEL3

5,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع D-PANEL3

در قالب ppt ودر27اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

خصوصیات و نقش 3D-Panel

3D-Panel یک ساختار ساختمانی باربر و بسیار مقاوم است. همـاننـد یـک قطعـه بتـن آرمـه یکپارچه عمـل مـی کند استحکـام سـازه های خـود را تواما“ از ترکیب فـولاد و بتـن بـه دسـت مـی آورد برای لایـه میانی میتوان به غیر از پلی استایرن از پشــم شیشــه، پشــم سنــگ و یا تـرکیبـی از مـوارد فـوق بـا لایـه قیـر بصـورت کامپوزیـت استفـاده نمـود بـه جهـت یکپـارچگـی و استحـکام بـالا دو طـرف آن بـا شبکـه فولای پوشانده و توسط خـاموت هـای فلـزی به هم متصل شده اند.

مزایای استفاده از 3D-Panel

قيمـت منـاسـب ‌بـا قـابليـت رقـابـت بـا ديـوارهــاي‌ آجـري‌‌‌‌ و سفـالـي. [ قیمـت پـائیـن تـر در مقـایسـه یـک مترمربع پانل سیمان شده با یک مترمربع دیوار آجری (گچ و خاک شده) و یا دیوار سفالی (گچ و خاک شده)]
عـايـق صـدا : طـراحـی ایـن پـانـل هـا بـه گــونـه ای اسـت کـه مـانـع تبـادل صـوت مـی‌شـود.
وزن سبـك : وزن هـر یـک متـرمـربـع پانل در حدود ۵ کیلـوگـرم مـی‌بـاشـد. مقـایسـه وزنی یک مترمربع دیوار آجـری بـه همـراه گـچ و خـاک بیـش از ۴۰۰ کیلـوگـرم و یـک متـرمـربـع پـانـل بـا پـوشـش کـامـل سیمـان در دو طـرف حـدود ۸۸ کیلـوگـرم مـی بـاشـد.
سرعت نصب بسيار سريع معادل حداقل ۱۵ الى ۲۰ برابر ديوارهاي معمولي و سفالى
۷۰% عـايـق حـرارتـی کـه ایـن امـر سبـب کـاهـش مصـرف انـرژی مـی شـود
۷۰% تا ۸۰% عـايق برودت
۱۰۰% عـايــق رطـوبــت
مقـاوم در بـرابـر حـريـق و آتـش ســوزی : از آنجائیکـه ایـن سـازه بطـور یکپـارچـه از بتـن مسلح تشکیل شده است ضریب آتش آن به 2 ساعت می رسد و اصلاحا” در عرف به ضد حریق بودن مشهور است. جنس پلی استایرن مصرفی از نوع نسوز بوده و مشتعل نمی شود.
مقـاوم در برابر زلزله (تا حدود ۸ درجه در مقیاس ریشتر) با توجه به زلزله خيز بودن كشورمان

بررسی اجزای 3D-Panel

این پنل تشکیـل شـده از یـک لایـه پلـی استـایـرن که به عنـوان قالب میانی بتن و عــایــق صـوت، رطـوبت، حـرارت، بـرودت همچنیـن جهت سبک سازی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. دو طـرف آن با شبکه فــولادی مسلح شده است.
قدرت و استقامتD Panel 3 به موجب خاموت هایی است که تحت زاویه مخصوص از لایه مرکزی پلی استایرن رد شده و به مش دو طرف جوش داده می شود. در نهایت بین فاصله پلـی استـایرن و روی شبکـه فـولادی بتـن عمل بتن پاشی یا شاتـکریـت انجـام می شـود
از این پانلها برای ساخت سوله ها، ساختمانهای صنعتی، دیوارهای محوطه، ساختمانهای بدون استفاده از سازه فلزی یا بتن آرمه (که معمولا یک یا دو طبقه و برای انبوه سازیها می‌باشد) و . . . استفاده می‌نمایند .
D Panel 3 دیوارهای خارجی و داخلی کلیه ساختمانهائیکه دارای سازه فلزی یا بتنی هستند، را اجرا می نماید، و بدلیل سبک وعایق بودن و . . . در برجها و سوله ها بسیار کاربرد دارد .