پاورپوینت مباحثی در خصوص عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار

14,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع مباحثی در خصوص عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار
در قالب ppt ودر113اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
فهرست مطالب

• 1 – ارزیابی جامع میزان مواجهه با عوامل شیمیائی
• 2- اثرات بهداشتي كرم
• 3- فسفر ، سلنيوم و نقره
• 4- فرم آلدهيد
• 5-کار ایمن با حلالها
• 6- بررسی کربن دی سولفید
• 7- اصول ايمنی هيدروژن فلورايد
• 8- ارزيابي كمي هود آزمايشگاهي جهت ايمني كارگر

• 9- روشهاي نمو نه برداري از سطوح محيط كاروسطح پوست
• 10-استفاده از روشهاي نمونه برداري از سطح جهت تماسهاي پوستي
• 11-نمونه برداری از آئروسلها در محيطهای صنعتی توليد کننده محصولات جنگلی
• 12- پرسش و پاسخ درخصوصِ ماسك هاي كربن فعال
• 13- برگه اطلاعات ایمنی مواد Material Data Safety Sheet (MSDS)

1-ارزیابی جامع میزان مواجهه با عوامل شیمیائی

• معرفی
• رشد تنوّع خطرات موجود و آینده
• سوالات اساسی

• کارشناسان بهداشت صنعتی بایستی خطرات بهداشتی و خطرات مرتبط با آن در محل کار راپیش بینی ، شناسایی ، ارزیابی و کنترل نمایند . تمرکز این تلاش روی ارزیابی مواجهه شغلی است .ارزیابی جامع مواجهه یک مرور سیستمیک ، روشها ، فرایندها ، مواد و بخشهای کاری موجود در محل کار است جهت تعریف و کارشناسی تمامی تماسها برای تمامی کارگران در تمامی روز انجام می شود. این قبیل استدلالها نگرشها برای شناسایی تماس و ارزیابی آنها کمک میکند که تمامی خطرات سلامتی مدیریت شوند تا خطرات مربوطه مورد توجه قرار بگیرند تا تمامی سازمانها را شامل میشود و برنامه های بهداشت حرفه ای و منابعی که بیشتر خطراتشان مهم است تمرکز می شود . آن همچنین برنامه های بهداشت حرفه ای را در بهترین وضعیّت برای پیش بینی و مدیریت خطرات آینده ، قرار میدهد .