پاورپوینت عوامل موفقيت يك تحليل‌گر سيستم

7,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع عوامل موفقيت يك تحليل‌گر سيستم
در قالب ppt ودر28اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
مهارتهاي تحليلي براي تحليل‌گر سيستم

– چهار مجموعه از مهارتهاي تحليلي:
– تفكر سيستمي (Systems Thinking)
– دانش سازماني (Organizational Knowledge)
– تشخيص مسئله (Problem Identification)
– تحليل و حل مسئله (Problem Analyzing & Solving)

مهارتهاي تحليلي: تفكر سيستمي

– توانايي ديدن چيزها به عنوان سيستم
– تعريف سيستم و بخشهاي آن
– مفاهيم مهم سيستمها
– فوايد تفكر سيستمي
– استفاده از تفكر سيستمي در سيستمهاي اطلاعاتي

تعريف سيستم و بخشهاي آن

– يك سيستم مجموعه‌اي از عناصر مرتبط به هم با يك مرز مشخص مي‌باشد كه جهت دست‌يافتن به منظور خاصي با يكديگر همكاري مي‌كنند.
– يك سيستم داراي 9 مشخصه مي‌باشد.
– يك سيستم در داخل يك محيط يا Environment قرار دارد.
– يك مرز يا Boudary، سيستم را از محيط اطراف آن جدا مي‌كند.

9 مشخصه يك سيستم

1) Components يا مؤلفه‌ها
2) Inter-related Components يا ارتباطات داخلي بين مؤلفه‌ها
3) Boundary يا مرز سيستم
4) Purpose يا هدف سيستم
5) Environment يا محيط بيروني سيستم
6) Interface يا واسط
7) Input يا ورودي
8) Output يا خروجي
9) Constraints يا محدوديتها