پاورپوینت عوامل موثر در تدریس موفق

10,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع عوامل موثر در تدریس موفق
در قالب ppt ودر32اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
در راستای یادگیری مطلوب، تدریس متضمن کنش هایی است :

1-انگیزش: محرک یاد گیری
2-اطلاعات: کسب اطلاعات
3-پردازش اطلاعات: تبیین وتصریح،تجزیه،ترکیب
4-ذخیره سازی اطلاعات و اصلاح مجدد تقابل اطلاعات قدیم و جدید و ایجاد ساخت ذهنی جدید
5-انتقال اطلاعات: انتقال آموخته ها به موارد و مسایل جدید،استخراج اصول تازه
6-کنترل هدایت شده: هدایت عملکرد شاگردان

عوامل موثر در تدریس موفق:

1-استاد و فرایند یاددهی –یادگیری:
الف:دانش و مهارت.
• -دانش درمورد رشد و رفتار انسان.
• -………………….یادگیری انسان.
• -………………..موضوع درسی.
• -…………………..برنامه درسی.
• -…………………..روش تدریس.
• -…………………..روابط انسانی

شایستگی های اساتید:(بوریچ)

• Knowledge competenciesعلمی :
• Performance competenciesعملکردی:
• Consequence competencies نتیجه ای:
• ….تغییر رفتار فراگیران