پاورپوینت عوامل بیرونی ودرونی رکود تمدن اسلامی

10,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع عوامل بیرونی ودرونی رکود تمدن اسلامی
در قالب ppt ودر35اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
شبه جزیره عربستان که اسلام در نیمه اول قرن هفتم در آن تولدیافت به لحاظ فعالیت های علمی همانقدر خشک بود که به لحاظ آب و هوا.
قرن اول هجری تااواسط قرن دوم هجری ظهوراسلام رابایستی عصر پیشروی وفتوحات مسلمین دانست
بنابراین مجال فعالیتهای علمی چندانی دراین قریب به یکصد و پنجاه سال اولیه اسلام به وجود نیامد .
قلمرو اسلام که درزمان رحلت رسوال الله (ص) محدود به منطقه حجاز می شد درسی سال بعدیش (661- 632)به نحو حیرت انگیزی توسعه یافت .
دراین سی سال قلمرو اسلام شش برابرگردیددر شرق امپراطوری اسلام تابخارا پیش رفت درشمال تمامی لوانت تا تفلیس ودرغرب ،شمال آفرقا ازمصرتاترولی جزءقلمرو اسلام گردید

به قدرت رسیدن عباسی هاازچند جهت نقطه عطفی در تاریخ اسلام میباشد :

1- بازشدن پای ایرانیان به مرکزقدرت امپراطوری اسلام
2- ثبات سیاسی عباسیان ……………………………….
3- رونق اقتصادی ……………………………………
4- فضای متحول فرهنگی در شهر بغداد پایتخت عباسیان
(مورخ سرشناس انگلیسی رابرتز بغداد قرن نهم راشهری کاملاً کآزماپولتین (چندفرهنگی)توصیف می کند )
5- پیدایش فضای اجتماعی جدیدیدرمرکز امپراطوری

منابع تغذیه علوم در جهان اسلام :

1- ایران : طب وکشاورزی..
2- هند : نجوم و ستاره شناسی
3- یونان : فلسفه و ریاضیات..
4- چین و هندوستان ………..

دلایل پیدایش عصرطلایی درزمان عباسیان :

1- پیدایش نهضت ترجمه
2- ایجاد بیت الحکمه ….
3- علاقه خلفاءبه علم دوستی
4- فتح سرزمین های مختلف

دلایل فرار مغز ها به امپراطوری اسلام درزمان عباسیان :

1- حکومت اصرار چندانی برای تحمیل عقاید خاصی به دانشمندان نداشت
2- فشار کلیسا و پاپ بر مردم مسیحی در غرب ……………….
3- مخالفت پادشاهان با دانشمندان………………………………

زمینه های پیدایش افول عصرطلایی اسلام
1- تمایل متوکل عباسی درجهت بازگشت به سنت
2- شکل گیری ووضعیت جریانات فکری …….
3- بسته شدن باب اجتهاد………………………..
4- تحولات در حوزه ی الهیات و فلسفه ………..