پاورپوینت عنوان مبحث یونش

3,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع عنوان مبحث یونش
در قالب ppt ودر10اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
انرژی یونش

انرژی نخستین یونش

انرژی دومین یونش

جهش های بزرگ درمقدار انرژی های یونش متوالی یک اتم

بررسی نمودارانرژی های یونش متوالی منیزیم

درنمودارهای مربوط به انرژی یونش جهش های بزرگ راباخط با شیب زیاد وجهش های کوچک راباخط با شیب کم نشان می دهند