پاورپوینت طیف سنجی ماوراء بنفش

7,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع طیف سنجی ماوراء بنفش
در قالب ppt ودر30اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
وقتي تابشی از يك ترکیب عبور كند بخشي از آن پرتو جذب مي گردد. در اثر جذب اين انر‍ژي، اتمها يا مولكولها از حالت پايه (حالت كم انرژي ) به حالت برانگيخته (حالت با انرژي بالاتر) منتقل مي شوند. اين فرايند كوانتايي بوده و مقدارانرژي پرتو الكترومغناطيسي جذب شده كاملا معادل اختلاف انرژي بين حالت پايه و حالت برانگيخته الکترونی است.

انتقال از بالاترين اربيتال مولكولي اشغال شده Highest occupied molecular orbital (HOMO)به پايين ترين اوربيتال اشغال نشده Lowest unoccupied molecular orbital ) (LUMOاست. اختلاف انرژي بين ترازهاي الكتروني در اكثر مولكولها بين KJ/mol 125تا 650متغيير است.
در كليه تركيبات به جز الكانها الكترونها قادر ند چندين انتقال احتمالي با انرژيهاي مختلف را انجام دهند. مهمترين اين انتقالات:

• يك مولكول بطور همزمان قادر است برانگيختگي الكتروني ارتعاشي و چرخشي داشته باشد.

• هرچه مولكولهاي جاذب نور با طول موج معين در مولكول بيشتر باشد مقدار جذب نور بيشتر است. قانون بير- لامبرت ( Beer – lambert )
• قدرت جذب مولی محدوده بين 0تا ⁶ 10می تواند داشته باشد.
• قدرت جذبهاي ضعيف زير ³ 10 میباشد.
• جذبها شديد بالاتر از ⁴ 10

• در طيف سنجي ماورا بنفش انتخاب حلال مهم است :
1-حلال در ناحيه جذب ماده مورد نظر نبايد جذب داشته باشد , معمولاحلالهايي كه سيستم مزدوج ندارند مناسبترند.
2-اثرحلال برروي شكل نوار جذبي – يك حلال قطبي با جسم مورد نظر پيوند هيدروژني داده و يك كمپلكس حلال وحل شونده را مي دهد. يك حلال غير قطبي اين توانايي را ندارد پس طيف حاصل شبيه آنچه كه از حالت گازي بدست مي آيد يكسان است .نقاط كور یا حداقل نواحی شفافیت تعدادي حلال در جدول زير داده شده
,…