پاورپوینت طرق تطبیق دوا زرق عضلانی

7,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع طرق تطبیق دوا زرق عضلانی
در قالب ppt ودر22اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
طرق تطبیق دوا
 طریقه معایی(Enternal)
 طریقه زرقی(parentral)
 طریقه موضعی(local)
 طریقه زرقی:
ادویه به طورمستقیم به دوران خون یا مایعات انساج تطبیق میگردد.

انواع زرقیات:

Intra derm(I/D)داخل جلدی
Sub cutaneous(S/C)تحت جلدی
Intra muscular(I/M)داخل عضله
Intra venous) I/V)داخل وریدی
طریقه زرق عضلی:
دراین روش ادویه دریکی ازعضلات (دلتوئید،تریسپس،گلوتیوس،رکتوس فیموریس)زرق میگردد.

زمان تأثیر:
5-10دقیقه
مقدارمستعمله دوا:
1-10میلی لیتر

اشکال دوایی:

محلولات آبی

محلولات تیلی

سوسپنشن

ناحیه زرق:

بهترین عضله glutelis(درنوزادان عضله رکتوس فیموریس زیراعضله glutelisنزدنوزادان تاهنگام راه رفتن درست انکشاف نمی نماید.)