پاورپوینت طراحی فضای سبز

7,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع طراحی فضای سبز

در قالب ppt ودر53اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

فضاهای سبز شهری :

فضاهای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسان ساخت است که واجد بازدهی اجتماعی و بازدهی اکولوژیکی می باشند.

بازدهی اجتماعی و بازدهی اکولوژیکی

انواع فضاهای سبز

فضاهای سبز در وهله نخست به فضاهای سبز و سطوح سبز، و در مرحله بعد به شهری و غیرشهری تقسیم میشوند.
عملکردهای فضای سبز

فضاهای سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود، و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان تعبیه می‌کند.
، بهبود شرایط بیوکلیماتیک در شهر، افزایش نفوذپذیری خاک و تأثیر مثبت بر چرخه آب در محیط زیست شهری و افزایش کیفیت آبهای زیرزمینی را شامل میشود.

برخی از فواید فضای سبز در شهرها:

-جذب پرتوها
-جذب گردو غبار
-تولید اکسیژن
-تاثیر چمن در تولید اکسیژن
-کاهش الودگی صوتی

6.سرانه

براساس مطالعات و بررسیهای وزارت مسکن و شهرسازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبز شهری در شهرهای ایران بین 7 تا 12 مترمربع برای هر نفر است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد (20 تا 25 مترمربع برای هر نفر)، رقم کمتری است.

1.تاثير اقليم بر روي فضاي سبز

1.1-درجۀحرارت

دما يكي از مهم ترين عوامل در رويش گياهان است،معمولا درجۀ حرارت مناسب براي ايجاد فضاي سبز15تا 25 درجۀ سانتيگراد است.

.گرما،يكي از مهم ترين نياز هاي بيولوژيكي گياهان است،كه بسادگي قابل كنترل نبوده و تامين مصنوعي آن بسيار پر هزينه و مشكل است.

عوامل مؤثر در مقدار گرماي محل احداث فضاي سبز عبارتند از:عرض جغرافيايي،ارتفاع از سطح دريا،شيب و جهت آن،چاله هاي سرد،نوع و رنگ خاك.

در بعضي مواقع براي جلوگيري از نابودي نهال يا گياه در برابر حرارت زياد و كشنده،آنها را در عمق گودال ها و يا كانال ها مي كارند.