پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای(فضایی)

10,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای(فضایی)
در قالب ppt ودر54اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
برنامه ريزي فضايي-منطقه ای(1)

فرايندي است منظم، هدفمند و سیستماتیک که در جهت تنظيم و هماهنگ كردن برنامه هاي مختلف اقتصادي- اجتماعي با نيازها و امكانات محلي و تأمین رفاه جوامع بشری و رسیدن به عدالت اجتماعی و توسعه پایداربا توجه به نيازها وظرفيت هاي منطقه اي

 برنامه‌ريزي فضايي به مثابه ” روشهاي مورد عمل توسط بخش عمومي براي تاثيرگذاري بر توزيع آتي فعاليتها در فضا تعريف شده است
 برنامه ريزی فضائی (Spatial Planning ) فرایندی است برای اثرگذاری بر توزیع فعالیت ها در فضای آتی توسط بخش های دولتی وعمومی؛ در واقع عبارتست از مورد توجه قراردادن آنچه می توان و باید در جائی برای منافع همگانی انجام داد.

”منطقه“ بنا بر صفتی مشترک
)منطقه همگون (Homogenous
یا بنا بر روابط عملکردی) منطقه
عملکردی (Functional یا بنا بر
حیطه اعمال قدرت مدیریتی
)منطقه اداری-
(Administrative قرارداد و
تعریف می شود. منطقه، فضایی
است با محتوای مشخص که
کالبدی هویت یافته داشته باشد.

در این جا محدوده ای جغرافیائی است که از مراکزجمعیتی و حومه آن ها بزرگتر واز مرزهای کشور کوچک تر است. بنا بر این مقیاس های گوناگون دارد که می توان به :
زیر-منطقه )سطح (Sub-region، منطقه )سطح Region
و کلان منطقه )سطح Mega-(region تقسیم شود.

رسالت برنامه ریزی فضائی-منطقه ای(1)
 توزیع منصفانه فضای توسعه
 حفاظت محیط زیست، تعادل اکولوژیک و زیست پذیری
 یکپارچگی سرمایه های موجد توسعه و ”خوشبختی مردم“
 هماهنگی افقی (میان بخشی)و عمودی (ملی/ منطقه ای/ فضائی) بر بستر قلمرو جغرافیایی مشخص

استان خوزستان.شهرستان خرمشهر.بخش مرکزی.شهر خرمشهر.محله مولوی.خیابان ثابت.پلاک99.طبقه همکف

تلفن
061-5327787

کپی رایت 2021 دانلود لینک فایل
طراحی سایت توسط دارکوب