پاورپوینت شبکه‌هاي پتري

10,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع شبکه‌هاي پتري
در قالب ppt ودر65اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
اهداف جلسه

• مفاهيم شبکه‌هاي پتري
• کاربردهاي شبکه‌هاي پتري
• آشنايی با عناصر شبکه پتري
• خصوصيات شبکه‌هاي پتري
• آشنايي با انواع شبکه‌هاي پتري
• كاربرد شبكه‌هاي پتري در مهندسي نرم‌افزار

مدلسازي رفتار سيستم

• براي نمايش رفتار سيستم از مجموعه‌اي از مدل‌ها و ابزارها استفاده مي‌شود
• روش مدلسازي تاثير مستقيمي بر ارزيابي مدل دارد
• هر چه مدل داراي عناصر بيشتري باشد، ارزيابي دشوارتر مي‌شود
• در صورتي‌که مدل از پشتوانه رياضي برخوردار باشد، ارزيابي ساده‌تر خواهد شد

• سه روش براي مدلسازي رفتار وجود دارد
• نمودار حالت (Statechart) و نمودارهاي UML
• نمودار انتقال حالت (State Transition Diagram)
• شبکه‌هاي پتري (Petri Net)

نمودار انتقال حالت

• در اين روش سيستم توسط مجموعه‌اي از حالات نشان داده مي‌شود که رويدادهاي خارجي سبب حرکت روي حالات مي‌شوند
• با توجه به اينکه اغلب سيستم‌ها داراي حالات مختلف هستند، نمودار انتقال حالت بزرگ و پيچيده خواهد شد
• اين نمودار داراي دو عنصر حالت و انتقال است