پاورپوینت شبه پتانسيل فوق هموار

10,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع شبه پتانسيل فوق هموار
در قالب ppt ودر28اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
شبه پتانسيل فوق هموار

يكي از اهداف شبه پتانسيل‌ها، توليد شبه پتانسيل‌هايي است كه تا حد امكان هموار باشند و در عين حال دقيق بمانند.

براي مثال در محاسبات موج تخت، توابع ظرفيت در مولفه‌هاي فوريه بسط داده مي‌شوند و هزينه محاسبات به شكل تواني از تعداد مولفه‌هاي فوريه مورد نياز در محاسبات است.

بنابراين مفهوم بيشترين همواري، رسيدن به كمترين فضاي مورد نياز فوريه براي توصيف ويژگي هاي ظرفيتي تا دقت مورد نياز است.

پتانسيل‌هاي «اندازه پايسته» به دقت مورد نياز مي‌رسند، اما معمولاً همواري از بين مي‌رود.

در روش شبه پتانسيل‌هاي فوق هموار هدف رسيدن به محاسبات دقيق با يك تبديل است.

مسئله را به شكل تابعي هموار و تابعي حول هر مغز يوني كه تغييرات سريع چگالي را بيان مي‌كند، برآورده مي‌كند.

شبه پتانسيلهاي فوق هموار يك روش كاربردي براي حل معادلات فراتر از كاربرد فرمول بندي OPW است.
برای مثال روی حالتهايي تمركز ميكنيم كه بزرگترين مشكلات را در دقت، شبه توابع هموار بوجود ميآورند: براي حالات ظرفيت در ابتداي يك لايه اتمي…,3d,2p,1s تبديلOPW تاثيري ندارد زيرا
زیرا چگالی بار این اوربیتالها هیچ گره‎ای در نزدیکی ناحیه مغزه ندارند و همین امر باعث می‎شود که روشهایی چون بار پیوسته تاثیر چندانی در شکل پتانسیل نداشته باشند و خود پتانسیل اصلی بهترین و دقیقترین شبه پتانسیل نرم ‎باشد.
در تبديل پيشنهاد شده توسط بلاخ و واندربيلت پتانسيل غير موضعي (11-45) را به فرميكه شامل يك تابع هموار

شكل 11-6 تابع موج شعاعي 2p براي اكسيژن در LDA در مقايسه با تابع تمام الكتروني (خط پر) يك شبه تابع با استفاده از روش هامان – شلوتر – چيانگ ساخته شده است (نقطه چين) و بخش هموار شبه تابع در روش فوق هموار (خط چين ).

امواج تصویری افزوده شده(PAWها): حفظ كل تابع موج

روش امواج تصویری افزوده شده PAW يك راه كلي براي حل مسئله ساختار الكتروني است كه روش OPW را دوباره فرمول بندي ميكند
مشابه روش شبه پتانسيل فوق همواره در اين روش تصویرگرها و توابع کمکی مربوطه وارد ميشوند.
يك تابعي براي انرژي كل تعريف ميشود كه شامل توابع کمکی است و در الگوریتم براي حل موثر مسئله ويژه مقداري كلي بكار ميرود.
در روش PAW تابع موج تمام – الكتروني، حفظ ميشود.
از آنجا كه تابع موج كلي نزديك هسته ها تند تغيير است تمام انتگرال ها به صورت تركيبي از انتگرالهائي از توابع هموار در فضا محاسبه ميشوند. توزيع موضعي از انتگرالهاي شعاعي در كره مافين تین، مانند روش توابع موج افزوده شده APW محاسبه ميشوند.