پاورپوینت سقف سیاک

5,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع سقف سیاک

در قالب ppt ودر14اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

مقدمه

سياك بام اينگونه آغاز گرديد .

براي اجراي سقف تيرچه بلوك ، در زير تراز سقف با تخته هاي نئوپان يك سطح تراز ايجادشد سپس روي آن با بلوكهاي يونوليتي وبا فواصل 10 سانتي متر از يكديگر ،‌شكل كلي سقف تشكيل شد . در مرحله بعد با قراردادن تيرچه بدون فندوله وسپس ميلگرد حرارتي ، ميلگرد گذاري به انجام رسيد . سپس بتن ريزي انجام شد. وپس از 7روز قالب ها راباز كرده ويونوليت ها رااز سقف خارج كردند.

بعد از آن ، قالبها ي متعددي از جنس تخته وچوب وآلومينيم و… تاپلي استر وفايبرگلاس مورد آزمايش قرار گرفت ، تا نهايتاً سقف سياك شكل گرفت .

البته بايد توجه داشت كه سقف سياك درواقع يك سقف جديد نيست ، بلكه همان سقف تيرك ميباشد، كه شايد حتي قدمت آن به قبل از سقف تيرچه بلوك برسد. اما نوآوري انجام گرفته ، در زمينه تكنولوژي قالب بندي اين سقف ميباشد ، كه در عين سادگي ، مشكلات بسياري از خانواده سقف هاي تيرچه بلوك راحل كرده وموجب بهينه شدن اين سقف درزمينه مصرف مصالح ، رفتار سقف ، اجراي سقف و…. شده است .

سقف سیاک در دوتیپ سیاک50وسیاک 100 ،مطابق زیر عرضه شده است

مراحل اجراي سقف سياك

1-بستر سازي درتراز زير سقف با استفاده از قوطيهاي فلزي وجكهاي فلزي با قابليت تنظيم ارتفاع براي ترازنمودن بسترمناسب براي كارگذاري قالبهاي فلزي.

2-كارگذاري قالب هاي فلزي در جهت تير ريزي مطابق بانقشه هاي محاسباتي سازه

3-نصب لقمه هاي بتني پيش ساخته در داخل قالب ها جهت كنترل پوشش كامل وزيرين ميلگرد ها .

4-ميلگردگذاري درداخل قالبها ، مطابق با نقشه ها ومحاسبات سازه اي .

5-نصب يونوليتها ي 7×7‌×10 سانتيمتر جهت ايجاد حفره هاي عبور تاسيسات عمود برتيرچه .

6-بتن ريزي سقف

7-قالب برداري

8-عبور تاسيسات

9-نصب هر نوع سقف كاذب دلخواه